Je n'ai plus d'argent
铃声  >  短信
播放:131
弹幕:1
投食:12
喜欢:1
发布于:2021-11-18 07:20
标签:

ฉันไม่มีเงินแล้ว

non ho più soldi

No me queda dinero

Tôi không còn tiền nữa

Non habeo plus pecuniae

Eu não tenho mais dinheiro